GİZLİLİK ve DANIŞAN HAKLARI


     Sayın danışan,

     Alacağınız danışma hizmetlerinin içeriğini ve terapi esnasında nasıl bir yol izleneceğini bilme hakkınız vardır.

     Psikoterapistinizin size karşı sorumlulukları :

 

     GİZLİLİK:

     Etik olarak terapistinize anlattıklarınız, izniniz olmadan hiçbir şekilde başka bir kimseyle paylaşılmaz. Sizinle ilgili bilgilerin paylaşılmasını istediğiniz herhangi bir kişiyi terapistinize bildirebilirsiniz. Dilediğiniz zaman da bu kararınızdan vazgeçebilirsiniz.  Aynı zamanda dilediğiniz bir kişinin terapi seansına sizinle birlikte katılmasını isteyebilirsiniz.

 

     Terapi Sırasında Kayıt:

     Terapistiniz, terapi seansları sırasında, anlattıklarınıza dair bazı notlar alabilir. Bunlar; neler konuşulduğunu ve yapılacak çalışmaları terapi sonrasında hatırlamaya yardımcı olacak kısa notlardır. Konuşulanların yazılı herhangi bir kaydı olmasını istemiyorsanız, bu konuda terapistinizi bilgilendiriniz. Bununla birlikte dilediğiniz takdirde sizinle ilgili bilgilerin bulunduğu dosyanın bir kopyasını alma hakkınız vardır.

 

     Terapistinizin Eğitim Bilgileri & Danışmada Kullandığı Yöntemler: 

     Terapi sırasında uygulanan teknikler ve sonrasında yapılacaklar hakkında bilmek istedikleriniz olabilir.  Bu konu hakkında sorularınızı rahatlıkla sorunuz.

     Terapistinizin lisans ve uzmanlık eğitimlerini  nerede tamamladığına ilişkin eğitim bilgilerini öğrenme hakkınız vardır.

 

     Şikayet ve Öneriler :

     Aldığınız danışma hizmetleriyle ilgili herhangi bir konuda memnuniyetsizlik ya da eksiklik hissetmeniz halinde veya bir öneride bulunmak istemeniz durumunda terapistinizi mutlaka bilgilendiriniz; böylelikle, bu konuda neler yapılabileceğini terapistinizle konuşma fırsatı doğacaktır.


< GERİ DÖN